fbpx Polityka Prywatności – Halo.Radio

Polityka Prywatności

I.
Informacje ogólne:

Fundacja
Obywatelska odpowiedzialna za prowadzenie portalu Halo.Radio, dokłada
wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie
zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Zależy nam, aby każdy
Użytkownik wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić
swoją prywatność.

Zapewniamy
zgodność funkcjonowania naszych witryn z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność
Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1
  (dalej „RODO”)
 • Ustawa
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  t.j. Dz.U.
  z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami

II.
Administrator danych osobowych

Administratorem
danych osobowych Użytkowników portalu jest Fundacja Obywatelska z
siedzibą w Warszawie („Administrator”).

III.
Inspektor ochrony danych:

We
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą
się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod
adresem: halo@halo.radio.

IV.
Zakres zbieranych danych:

W
celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, zgodnie z
powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy
zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że
użytkownicy w czasie przeglądania treści i naszego serwisu, są
identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi)
serwera WWW, znamy również:

 • Adres
  IP użytkownika wysyłającego komentarz.
 • Informacje
  o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • Adres
  URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
  – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik
  (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • Informacje
  o przeglądarce użytkownika.

Dane
osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora, w
szczególności w następujących celach:

 • Przesyłania
  Newsletterów
 • przesyłania
  wiadomości zawierających informacje marketingowe,
 • umożliwienia
  kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy
  kontaktowych,
 • obrony
  przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym
  i statystycznym.

Dane
mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do
tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu
odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w
szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do
osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Użytkownika
zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych
przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku
z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

Dane
osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach
  marketingowych,
 • w
  związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
  dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w
  szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter;
 • spełnienie
  zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego
  jak
  i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • do
  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na
  pytania przesłane przez Użytkownika oraz w celach statystycznych i
  analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem
  Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
  prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit
  f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie
  uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora
  przed roszczeniami osób trzecich.

V.
Informacje o przysługujących prawach

W
każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO,
Użytkownik ma możliwość do:

 • wycofania
  zgody wobec przetwarzania,
 • żądania
  dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania
  sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W
ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony
Danych.

Bezpieczeństwo
Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik
uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Pliki
Cookies

Używamy
niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na
urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej nasz serwis, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera
nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia”
oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten
plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez Admnistratora produkty do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających serwis. Dają też możliwość opracowywania
ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w serwisie.

Mechanizm
cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej
w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

Zgoda
na cookies:

Ta
strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony,
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików
cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania naszego
serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za
pomocą ustawień przeglądarki.

Sklep