fbpx Polityka Prywatności – Halo.Radio

Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne:

Fundacja Obywatelska odpowiedzialna za prowadzenie portalu Halo.Radio, dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Zależy nam, aby każdy Użytkownik wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Zapewniamy zgodność funkcjonowania naszych witryn z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej „RODO”)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.
  z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu jest Fundacja Obywatelska z siedzibą w Warszawie („Administrator”).

III. Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: halo@halo.radio.

IV. Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści i naszego serwisu, są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:

 • Adres IP użytkownika wysyłającego komentarz.
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

 • Przesyłania Newsletterów
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje marketingowe,
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym i statystycznym.

Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Użytkownika zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych,
 • w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter;
 • spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak
  i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Użytkownika oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

V. Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, Użytkownik ma możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Pliki Cookies

Używamy niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej nasz serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Admnistratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w serwisie.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

Sklep