fbpx Andrzej Krajewski – Halo.Radio

Andrzej Krajewski

Andrzej Krajewski

Show Times

Not Currently Scheduled.

About the Show


Towarzystwo Dziennikarskie działa na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, kształtuje i promuje wysokie standardy dziennikarskie, broni wolności słowa. I to są najważniejsze tematy, o których w czwartki od 17.00 do 19.00 Andrzej Krajewski rozmawia z zapraszanymi przez niego gośćmi Halo.Radia – dziennikarzami, redaktorami, wydawcami, medioznawcami.
Na czym polega wolność słowa? Jaki wpływ ma na nią własność mediów? I jaka własność – państwowa? prywatna? (zagraniczna i krajowa), samorządowa? społeczna? A jaki wpływ na treść mediów mają reklamy? I czy w dobie Internetu profesjonalne, płatne media przeżyją, bo mają rację bytu? A jaka jest racja bytu mediów państwowych, dawniej publicznych? Czy ich „misja” ma jeszcze sens?
To wszystko na przykładach i odniesieniach z codzienności, czyli praktyka doprawiana szczyptą obserwacji, statystyk, teorii.

Sklep